CPV d.o.o., Lipahova ulica 31, Ljubljana | T: 01 256 51 87 | M: 031460 989 | F: 01 256 51 87 | E: prodaja@cpv.si | Mon-Fri 8:00-16:00

Znaki ADR

Znaki ADR

Eksploziv 1. 1.

Eksploziv 1. 1.

Nevarnost eksplozije v masi...

3.85€ Ex Tax: 3.16€

Jedke snovi

Jedke snovi

Varnostni/opozorilni znak/nalepka je izdelana skladno z zahtevami Pravilnika o varnostnih znakih..

4.32€ Ex Tax: 3.54€

Nevnetljivi, nestrupeni plini

Nevnetljivi, nestrupeni plini

Varnostni/opozorilni znak/nalepka je izdelana skladno z zahtevami Pravilnika o varnostnih znakih..

4.32€ Ex Tax: 3.54€

Oksidanti

Oksidanti

Varnostni/opozorilni znak/nalepka je izdelana skladno z zahtevami Pravilnika o varnostnih znakih..

4.32€ Ex Tax: 3.54€

Organski peroksidi

Organski peroksidi

Varnostni/opozorilni znak/nalepka je izdelana skladno z zahtevami Pravilnika o varnostnih znakih..

4.32€ Ex Tax: 3.54€

Radioktivne snovi kat. I.

Radioktivne snovi kat. I.

Varnostni/opozorilni znak/nalepka je izdelana skladno z zahtevami Pravilnika o varnostnih znakih..

4.32€ Ex Tax: 3.54€

Radioktivne snovi kat. II.

Radioktivne snovi kat. II.

Varnostni/opozorilni znak/nalepka je izdelana skladno z zahtevami Pravilnika o varnostnih znakih..

4.32€ Ex Tax: 3.54€

Radioktivne snovi kat. III.

Radioktivne snovi kat. III.

Varnostni/opozorilni znak/nalepka je izdelana skladno z zahtevami Pravilnika o varnostnih znakih..

4.32€ Ex Tax: 3.54€

Snovi, ki pri stiku z vodo tvorijo vnetljive pline

Snovi, ki pri stiku z vodo tvorijo vnetljive pline

Varnostni/opozorilni znak/nalepka je izdelana skladno z zahtevami Pravilnika o varnostnih znakih..

4.32€ Ex Tax: 3.54€

Strup

Strup

Varnostni/opozorilni znak/nalepka je izdelana skladno z zahtevami Pravilnika o varnostnih znakih..

4.32€ Ex Tax: 3.54€

Strupene snovi

Strupene snovi

Varnostni/opozorilni znak/nalepka je izdelana skladno z zahtevami Pravilnika o varnostnih znakih..

4.32€ Ex Tax: 3.54€

Strupeni plini

Strupeni plini

Varnostni/opozorilni znak/nalepka je izdelana skladno z zahtevami Pravilnika o varnostnih znakih..

4.32€ Ex Tax: 3.54€

Varnostni indeks kritičnosti

Varnostni indeks kritičnosti

Varnostni/opozorilni znak/nalepka je izdelana skladno z zahtevami Pravilnika o varnostnih znakih..

4.32€ Ex Tax: 3.54€

Vnetljiv plin

Vnetljiv plin

Varnostni/opozorilni znak/nalepka je izdelana skladno z zahtevami Pravilnika o varnostnih znakih..

4.32€ Ex Tax: 3.54€

Vnetljive tekočine

Vnetljive tekočine

Varnostni/opozorilni znak/nalepka je izdelana skladno z zahtevami Pravilnika o varnostnih znakih..

4.32€ Ex Tax: 3.54€

Vnetljive trdne snovi, samoreaktivne snovi in desenzibilizirani eksplozivi

Vnetljive trdne snovi, samoreaktivne snovi in desenzibilizirani eksplozivi

Varnostni/opozorilni znak/nalepka je izdelana skladno z zahtevami Pravilnika o varnostnih znakih..

4.32€ Ex Tax: 3.54€

Kužne snovi

Kužne snovi

Varnostni/opozorilni znak/nalepka je izdelana skladno z zahtevami Pravilnika o varnostnih znakih..

4.32€ Ex Tax: 3.54€

Različno nevarno blago in predmeti

Različno nevarno blago in predmeti

Varnostni/opozorilni znak/nalepka je izdelana skladno z zahtevami Pravilnika o varnostnih znakih..

4.32€ Ex Tax: 3.54€

Samovnetljive snovi

Samovnetljive snovi

Varnostni/opozorilni znak/nalepka je izdelana skladno z zahtevami Pravilnika o varnostnih znakih..

3.85€ Ex Tax: 3.16€

Showing 1 to 19 of 19 (1 Pages)